Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV
za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina

 

 

I

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina iz slijedećih struka:
- Arhitektonska,
- Građevinska,
- Geodetska,
- Geološka-geotehnička-rudarska,
- Mašinska,
- Tehnološka,
- Elektro,
- Zaštita od požara i eksplozije,
- Zaštita na radu.

 

II

Učešće u radu u komisijama za tehnički pregled građevina mogu ostvariti stručna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 131. stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju, odnosno:
- da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,
- da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- da imaju položen stručni ispit.

 

III

Prijave za učešće u radu u komisijama za tehnički pregled građevina podnose se Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona putem pisarnice, sa priloženim slijedećim dokumentima:
- ovjerenom kopijom diplome,
- ovjerenom kopijom uvjerenja o položenom stručnom ispitu i
- dokazom o radnom stažu u struci.
Prijave dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Prijave dostavljene nakon isteka navedenog roka neće se razmatrati.

 

IV

Komisija formirana od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona izvršit će izbor stručnih lica za rad u komisijama za tehnički pregled građevina i o tome pismeno obavijestiti sva lica koja su se prijavila na Javni poziv.

 

V

Bliža obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona svakim radnim danom od 7.30 – 16.00 sati.

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okolice

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15