purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni pozivi, oglasi i konkursi

KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Mješovite srednje Škole Gračanica

 
Na osnovu člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (,,Sl.Novine TK" br.l7/11 i 9/15), Kriterija o utvrđivanju uslova na osnovu kojih se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora srednje škole čiji  je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona("Sl. novine TK" br. 11/14 i 9/15) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 01-4908-1i15 od 25.12.2015. godine,JU Mješovita srednja Gračanica raspisuje:
 
 
 KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Mješovite srednje Škole Gračanica

Opširnije...

Obavještenje povodom Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godine

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godine ostaje otvoren do 24.11.2015. godine.

Javni poziv možete pogledati na ovom linku

Poništenje i ponovni javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-007314-12/15 od 20.10.2015. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Opširnije...

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 6. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – Tjelesna kultura i sport (broj: 02/1-40-0015022-1/15 od 28. 07. 2015. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

Opširnije...

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javna ustanova Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gradačac

 BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA »IVAN GORAN KOVAČIĆ«
G R A D A Č A C


Broj: 01/6-208-2/2015.
Datum: 05. 11. 2015. godine,


Na osnovu Odluke Školskog odbora JU OŠ »Ivan Goran Kovačić« Gradačac broj: 01/6- 208-1/2015, od 05. 11. 2015. godine, a u skladu sa članovima 102. stav 2. i 105. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine TK-a" broj: 9/15 od 18. 08. 2015. godine) i člana 1. stav 2. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovnih škola, koji imaju status javne ustanove („Službene novine TK", br 8/10), raspisuje se:

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosne i Hercegovine" broj: 49/05) ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministrastvu obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15