Obavještenje o održavanju Testa stručnog znanja

Obavještavaju se kandidati za radno mjesto "Saradnik za ekononsko-finansijske poslove" i radno mjesto "Sekretar", koji su se prijavili na Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (uključujući Ispravku i dopunu Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona), objavljen dana 26.12.2018. godine i 3.1.2019. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", da će se Test stručnog znanja za pomenuta radna mjesta održati u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na adresi Muhameda Hevaija Uskufija broj 1. (II sprat), sa početkom u 10,00 sati (radno mjesto "Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove"), odnosno u 12,00 sati (radno mjesto "Sekretar").

Ispravka i dopuna konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 9/15, 6/16 i 14/18) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, objavljuje


ISPRAVKU I DOPUNU KONKURSA


za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona U Konkursu za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, raspisanog u dnevnom listu „Oslobođenje" od 26.12.2018. godine (u daljem tekstu: Konkurs), objavljuje se Ispravka i dopuna konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradn ika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona...

Opširnije...

Konačna lista dobitnika stipendija učenika srednje škole za deficitarna zanimanja

Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, (broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju Konačne liste dobitnika stipenija redovnim učenicima prvog razreda
srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

Opširnije...

LISTA DOBITNIKA STIPENDIJE redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

Na osnovu člana 10. stav 1. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupaka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine, Komisija za provođenje konkursne procedure i donošenje Liste dobitnika stipendija za deficitarna zanimanja donosi

 

LISTU DOBITNIKA STIPENDIJE
redovnih učenika prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih
zanimanja za školsku 2018/19. godinu

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15