purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Konačna lista dobitnika stipendija učenika srednje škole za deficitarna zanimanja

Konačna lista dobitnika stipendija učenika srednje škole za deficitarna zanimanja

Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, (broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju Konačne liste dobitnika stipenija redovnim učenicima prvog razreda
srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

 


I

 

Utvrđujuse Konačna lista dobitnika stipendije redovnim učenicima prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (zidar, stolar, keramičar, tapetar, krojač i zavarivač), koja se nalazi u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

 

II

 

Na osnovu ove odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i dobitnika stipendije.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internet stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

 

M I N I S T A R
 Mr. sc. Zlatan Muratović, s.r.

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Broj: 10/1-14-29612/18
Tuzla, 17.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 10. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu, (broj: 02/1-14-22413/18 od 26.9.2018. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi

 

O D L U K U
o utvrđivanju Konačne liste dobitnika stipenija redovnim učenicima prvog razreda
srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

 


I

 

Utvrđujuse Konačna lista dobitnika stipendije redovnim učenicima prvog razreda srednje škole sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu (zidar, stolar, keramičar, tapetar, krojač i zavarivač), koja se nalazi u prilogu odluke i čini njen sastavni dio.

 

II

 

Na osnovu ove odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i dobitnika stipendije.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internet stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

 

M I N I S T A R
 Mr. sc. Zlatan Muratović, s.r.

 

BOSNA I HERCEGOVINA 
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Broj: 10/1-14-29612/18
Tuzla, 17.12.2018. godine

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15