purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni pozivi i obavještenja

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo javne pozive za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH

TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU

TRANSFER ZA MLADE

TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi.

Više informacija o korisnicima koji imaju pravo na podnošenje projektnih prijedloga, namjeni sredstava, kriterijima za vrednovanje podnesenih projekata, potrebnoj dokumentaciji te rokovima su dostupni na linku: https://www.fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi/obavjestenje-2

 

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije ,,Podrška mladima" u 2020.godini

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 10. stav (4) i člana 12. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 - Podrška mladima (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 17/20), ministar za kulturu, sport i mlade, d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije ,,Podrška mladima" u 2020.godini

 

Obavještenje o raspodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18) i člana 9. stav (2) Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 15/20) u vezi sa Odlukom Komisije o utvrđivanju prijedloga o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti broj: 11/1-36-6059-3/20 od 03.12.2020. godine, Ministar donosi

 

O D L U K U
o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti

 

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za 2020.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona - prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 10/18), clana 7. stav (10) i člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 15/20), a u vezi sa članom 15. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 13/20), Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, d o n o s i


ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija za 2020. godinu

 

 

Rezultati Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18) — prečišćeni teks a u  vezi sa članom 7. stav (11) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 15/20) mìnistar za kulturu  sport i mlade, donosi


ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

 

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2020. godini

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-20796-1/20 od 20.10.2020. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2020. godini

I
PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15