purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni pozivi i obavještenja

Obavještenja


Nagrada Centra sjever – jug Vijeća Evrope

Obavještavamo Vas o pozivu za dostavljanje nominacija za Nagradu sjever - jug koju dodjeljuje Centar sjever – jug Vijeća Evrope. Pomenuta nagrada ove godine slavi svoje 26. izdanje i dodjeljuje se aktivistima, ličnostima, organizacijama ili institucijama prepoznatim po njihovom zalaganju za odbranu i promovisanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava te razvoju interkulturalnog dijaloga, jačanju partnerstva sjever – jug i solidarnosti u skladu sa principima i prioritetima Vijeća Evrope.

Nominacije za nagradu podnose se putem online obrasca, a rok za podnošenje nominacije je 15. septembar 2021. godine. Više informacija je dostupno na sljedećoj web stranici: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/north-south-prize


Art Market Budapest

Obavještavamo Vas o pozivu za saradnju koji se odnosi na ponudu za uključivanje umjetnika iz naše zemlje u pripremu ovogodišnjeg međunarodnog sajma umjetnosti i kulture pod nazivom Art market Budapest. Pomenuti sajam predstavlja jedinstvenu umjetničku kompoziciju u jednom od kulturno prepoznatljivih gradova u Evropi, te daje naglasak na prisustvo novih i inspirativnih galerija i umjetnika, uključujići i nadolazeće zvijezde budućnosti, dok istovremeno stavlja fokus na nove umjetničke inspiracije.

Sajam će se održati od u periodu od 07. – 10.10.2021. godine, a više informacija je dostupno na sljedećoj web stranici: https://artmarketbudapest.hu/.Međunarodno takmičenje kompozitora „Hadžibejli", Baku, Azerbejdžan

Obavještavamo sve zainteresovane da će se povodom obilježavanja sto godina postojanja Muzičke akademije Baku, Azerbejdžan održati međunarodno takmičenje kompozitora „Hadžibejli". Cilj pomenute aktivnosti je popularizacija djela velikog kompozitora Uzeira Hadžibejlija i zaštita njegovog stvaralaštva od plagiranja, te promocija azerbejdžanske kulture širom svijeta.

Rok za slanje kompozicija je 01.07.2021. godine, a više informacija se nalazi na linku: https://nmgcs.co/.

 

Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. tačka 44. i članom 81. stav (2) Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona „ broj: 1/21), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine, donosiODLUKU

o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice
32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kantonJavni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, broj 02/1-36-8870-1/21 od 04.05.2021.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu

 

 

Poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). IFCD finansira projekte zemalja u razvoju, a prepoznat je među profesionalcima u kulturi širom svijeta jer promoviše stvaranje dinamičnih kulturnih sektora.

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama i nevladinim organizacijama iz prihvatljivih zemalja (u koje između ostalog spada i Bosna i Hercegovina), kao i međunarodnim nevladinim organizacijama registrovanim u zemljama potpisinicama Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, za dostavljanje projekata koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

• donošenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan strukturalni uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
• jačanje vještina javnog sektora i organizacija civilnog društva za podršku održivim regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima zemalja u razvoju.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100.000,00 USD, sa rokom implementacije od 12-24 mjeseca, dok je rok za dostavljanje prijava 16. juni 2021. godine.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-international-fund-cultural

Obavještenje omladinskim organizacijama o sticanju znanja za novi sedmogodišnji Erasmus+Mladi program – Prijave za učešće na online radionicama

Europska komisija je prošle sedmice objavila vodič za novi sedmogodišnji Erasmus+ Mladi program. Shodno tome SALTO South East Europe Resource Center organizuje 5 tematskih radionica koje će se održati u periodu od 22 aprila do 5 maja 2021.

Ovim radionicama imaju za cilj informisati organizacije koje rade s mladima, omladinske radnike/ice i druge učesnike/ice iz zemalja zapadnog Balkana, kao i one zainteresirane za saradnju s ovom regijom o glavnim aspektima novog programa i mogućnostima koje isti nudi, te potaknuti na saradnju.

Mnogi projekti su realizovani u okviru programa mobilnosti u proteklih 7 godina od kojih su mladi iz BiH imali mnogobrojne benefite. Nadamo se da će i ovaj novi program doprinjeti razvoju mobilnosti i međunarodnog omladinskog rada među mladima i organizacijama iz BiH, te da ćemo mnogo više koristiti mogućnosti koje nam se nude.

Rok za prijave za učešće na online radionicama je 08.04.2021. , a više informacija o svim radionicama i način prijave se nalazi na linku: http://trainings.salto-youth.net/9216 

Obavještenje o usvajanju Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima za 2021. godinu


Na sjednici održanoj 23.03.2021. godine Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima. Za realizaciju pet predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000,00 KM.

Planirano je da ove godine Vlada podrži mlade osobe subvencioniranjem kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, subvencioniranje troškova za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, finansiranjem i sufinansiranjem projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu, rad kantonalnog vijeća mladih u smislu plaćanja prikladnog prostora za mlade,rad sa mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje i plaćanje troškova njegovog održavanja, te podršku omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona.

U odnosu na prethodnu godinu, ove godine Vlada je predvidjela novi oblik podrške, a radi se o saradnji sa Investicijskom fondacijom „Impak" u pogledu realizacije i daljeg razvoja programa podrške poduzetništvu na području nerazvijenih/manje razvijenih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat podržala je i Vlada Švicarske, a radi se o inkubatorima poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona sa ciljem pružanja podrške očuvanju postojećih poduzetnika, te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih mladih lica odnosno osnivanju i radu njihovih poslovnih subjekata. Ovaj projekat je prvi u nizu koji će se realizovati u ovoj godini kada je u pitanju realizacija projekata sa pozicije Podrška mladima, a korisnici koji budu zainteresovani moći će se informisati o kriterijima putem web stranica www.vladatk.gov.ba i www.mksmtk.gov.ba.

Javni pozivi za druge oblike podrške mladima kao što su: subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantona planirani su za drugu polovinu godine.

U prilogu se nalazi usvojena Odluka sa pratećim obrascima. 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15