purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni pozivi i obavještenja

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-4151-1/21 od 23.03.2021. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2021. godini


PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu do 240.000,00 KM (slovima: dvijestotinečetrdesethiljada i 00/100 KM), koji se odnosi na sufinansiranje programa...

 

Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 7. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 10/21), a u vezi sa članom 15. Odluke o uslovima i kriterijima za dodjelu nagrade i stipendije u sportu Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 13/20) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu

I
Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu na potrošačkoj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport", planirana na ekonomskom kodu 614200 - Tekući transferi pojedincima u iznosu od 80.000,00 (slovima: osamdesethiljada i 00/100 KM)...

 Poziv sportskim organizacijama o terminu potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa/projekata u oblasti tjelesne kulture i sporta


Obavještavaju se sportske organizacije koje su ispunile uslove Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu da će se Ugovori potpisivati u Plavoj Sali JU Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.


Sportske organizacije su zbog trenutne epidemiološke situacije razvrstane po grupama prema spisku u prilogu kako slijedi:

1. Prva grupa (od rednog broja 1 do 30 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 15.09.2021. godine (srijeda) u 13 h.
2. Druga grupa (od rednog broja 31 do 58 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 15.09.2021. godine (srijeda) u 14,30 h
3. Treća grupa (od rednog broja 59 do 86 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 16.09.2021. godine (četvrtak) u 13 h
4. Četvrta grupa (od rednog broja 87 do 114 prema spisku u prilogu) ugovore potpisuje 16.09.2021. godine (četvrtak) u 14,30 h.


Zbog epidemiološke situacije mole se sportske organizacije da potpisivanju ugovora prisustvuje po jedan predstavnik sportske organizacije i to isključivo osoba koja je ovlaštena za predstavljanje i zastupanje.

Ovlaštena osoba mora sa sobom da ponese identifikacijski dokument i pečat sportske organizacije.

Takođe, neophodno je da se prisutni pridržavaju svih mjera koje su propisane za područje Federacije BiH i Tuzlanskog kantona.

 

Rezultati javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18) - prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (11) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/12) ministar za kulturu i sport i mlade, donosiODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje
programa/projekata sportskih 
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu
Nagrada Al Burda Festivala

Obavještavamo sve zainteresovane o pozivu za registraciju za dodjelu nagrada Al Burda Festivala koji će se održati u decembru 2021. godine u sklopu Expo Dubai.


Ministarstvo kulture i omladine Ujedinjenih arapskih emirata je 2004. godine pokrenulo pomenutu nagradu, koja se u svom 16. izdanju pozicionira kao globalna platforma koja usvaja raznolikost islamske kulture i njenih estetskih praksi te nastoji oživjeti islamsku kulturu i umjetnički pokret. Nagrada prepoznaje kreativnost i izvrsnost u praksi tradicionalnih islamskih disciplina i odaje počast složenosti arapskog jezika a dodjeljuje se u četiri kategorije: poezija, kaligrafija, ornamentika i tipografija.

Više informacija možete naći na sljedećoj web stranici: https://burda.ae/awards/en a krajnji rok za prijavu je 26.07.2021. godine.

15. Praški Quadriennale scenografije i teatarskog prostora

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u mjesecu junu 2023. godine u Pragu upriličiti manifestacija 15. Praški Quadriennale scenografije i teatarskog prostora.

Praški Quadriennale je jedan od najvećih svjetskih događaja iz oblasti scenografije i teatrske arhitekture, a u glavnom dijelu programa predviđene su izložbe, predstave, radionice, diskusije i drugi projekti iz oblasti scenografije, kostima, svjetla, tona i drugih elemenata teatra, kao i programi za djecu i studente.

Prijava za učešće sa detaljnim opisom umjetničkog koncepta može se naći na web stranici: https://www.pq.cz/, a rok za prijavu potencijalnih učesnika za glavnu izložbu je do 30.11.2021. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi gđi. Magdeleni Brožikovoj putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15