purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Javni pozivi i obavještenja

Obavještenje o terminu potpisivanja ugovora

O B A V J E Š T E N J E

 
 

UČENICI i STUDENTI koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku/akademsku 2020/2021. godinu će o tačnom terminu i mjestu potpisivanja ugovora biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i službene web stranice Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona 

Konačna lista kandidata STUDENATA/UČENIKA za akademsku/školsku 2020/2021 godinu

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

 


KONAČNU LISTU kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

 

 

Opširnije...

Prvi ponovljeni javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/20 i broj:02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine) i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj:15/1-04-010347-21 od 11.05.2021. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

P R V I  P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V
za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih
takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

 

Rang lista kandidata STUDENATA /UČENIKA za dodjelu stipendija za akademsku/školsku 2020/2021 godinu

Na osnovu odredaba člana 16. stav (6), člana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava

 


RANG LISTU

kandidata STUDENATA/UČENIKA za dodjelu stipendija za akademsku/školsku 2020/2021 godinu

 

 

Opširnije...

Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, broj: 02/1-04-5591/21 od 16.03.2021. godine i člana 2. Odluke o terminu raspisivanja oglasa, broj: 15/1-04-5591/21 od 16.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava
na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu
u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

 

 

Drugi ponovljeni javni oglas o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministatstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-30-16528/20 od 27.10.2020. godine, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenog vozila, broj: 02/1-04-25793/20 od 24.11.2020. godine i Odluke o provođenju drugog ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-11-7703/21 od 07.04.2021.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

D R U G I  P O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S
o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15