Konačna lista kandidata STUDENATA/UČENIKA za akademsku/školsku 2020/2021 godinu

Na osnovu odredbe člana 17. stav (3) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje

 


KONAČNU LISTU kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021 godinu

 

 

Opširnije...

Prvi ponovljeni javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 11/20 i broj:02/1-02-7401/21 od 20.04.2021. godine) i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj:15/1-04-010347-21 od 11.05.2021. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

P R V I  P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V
za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih
takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

 

Rang lista kandidata STUDENATA /UČENIKA za dodjelu stipendija za akademsku/školsku 2020/2021 godinu

Na osnovu odredaba člana 16. stav (6), člana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18 ), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava

 


RANG LISTU

kandidata STUDENATA/UČENIKA za dodjelu stipendija za akademsku/školsku 2020/2021 godinu

 

 

Opširnije...

Oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, broj: 02/1-04-5591/21 od 16.03.2021. godine i člana 2. Odluke o terminu raspisivanja oglasa, broj: 15/1-04-5591/21 od 16.04.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisuje

 


O G L A S

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava
na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu
u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona

 

 

Drugi ponovljeni javni oglas o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministatstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-30-16528/20 od 27.10.2020. godine, Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju procijenjene vrijednosti službenog vozila, broj: 02/1-04-25793/20 od 24.11.2020. godine i Odluke o provođenju drugog ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-11-7703/21 od 07.04.2021.godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 

D R U G I  P O N O V L J E N I  J A V N I  O G L A S
o prodaji službenog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2021. godinu

Na osnovu člana 5. a u vezi sa članom 43. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona donosi

 


ODLUKU

o poništenju Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća,
organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu
za 2021. godinu

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15