O B A V I J E S T

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini na području Tuzlanskog kantona, da će se potpisivanje ugovora obaviti dana 20.09.2021. godine (ponedjeljak), u Plavoj sali Bosansko kulturnog centra Tuzla u Tuzli, sa početkom u 13:00 sati.

Kandidati će moći pristupiti potpisivanju Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, isključivo uz predodžbu lične karte ili drugog dokumenta kojim potvrđuju svoj identitet .

Napomena: Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kandidati su dužni nositi maske i sa sobom ponijeti hemijsku olovku.

Ministarstvo za boračka pitanja TK

Konačna lista kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini

Na osnovu člana 23. stav (1) Pravilnika o dodjeli finsansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini, broj: 15/1-02-010277/21 od 25.03.2021. godine, Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:


KONAČNU RANG LISTU

kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini

Konačna rang lista branitelja i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja

Na osnovu odredbe člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja utvrđuje:


KONAČNU RANG LISTU
branitelja i članova njihovih porodica kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva
za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za 2021. godinu

 

Konačne rang liste kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po Javnom pozivu za 2021. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti 06.09.2021. godine (ponedjeljak) u Plavoj Sali BKC Tuzla sa početkom u 10:00 sati.


Kandidati koji nisu priložili tekući račun, iako su uredno obavješteni telefonskim putem, dužni su isti dostaviti najkasnije do 02.09.2021. godine u prostorije Ministarstva za boračka pitanja.


Fizička lica će pristupiti potpisivanju ugovora uz predodžbu lične karte a pravna lica su dužna ponijeti pečat firme.


Napomena: Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kandidati su dužni nositi maske i sa sobom ponijeti hemijsku olovku.


Tuzla, 01.09.2021. godine

 

 

Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja / Liste branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

Na osnovu odredbe člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu, utvrđuje

 


PRIJEDLOG LISTE

branitelja i članova njihove porodice kojima su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu / LISTE branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

 

 

Preliminarne rang liste kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona


Na osnovu odredbe člana 25. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/21), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ističe:


Na osnovu odredbe člana 25. stav (6) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenje povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/21) Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, utvrđuje

  

ODBAČENI KAO NEKOMPLETNI ILI ODBIJENI KAO NEOSNOVANI

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15