Članci

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona


Obavijesti

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. započeo je u decembru 2019. godine donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), te prateće Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19).
Odlukom je propisano da je nositelj procesa izrade Strategije Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su instititucije Kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, iniciralo je formiranje Tematskih grupa (TG 1 – Ekonomski razvoj, TG2 – Društveni razvoj, TG 3 – Zaštita okoliša i TG 4 – Dobra i inkluzivna uprava), kojim će se osigurati učešće prethodno navedenih aktera, u svim fazama procesa izrade Strategije.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona formirane si i održane Tematske grupe za četiri oblasti (TG 1 – Ekonomski razvoj, TG2 – Društveni razvoj, TG 3 – Zaštita okoliša i TG 4 – Dobra i inkluzivna uprava), putem kojih je osigurano učešće prethodno navedenih aktera, u svim fazama procesa izrade Strategije. Finaliziran je Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateški fokus te definisani strateški ciljevi. Naredni korak u procesu izrade Strategije su javne konsultacije na Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina.

Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u potpunosti je izrađen u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH te je usklađena sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, te ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs).

Ostvarenje razvojne vizije realizovaće se kroz kroz 3 strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Pripremljen je indikativni budžet za realizaciju Strategije, kao i indikatori za mjerenje stepena njenog ostvarenja.

Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, poziv za učešće u javnim konsultacijama te Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna možete preuzeti u nastavku:

 


Obavijesti

Proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. započeo je u decembru 2019. godine donošenjem Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), te prateće Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19).
Odlukom je propisano da je nositelj procesa izrade Strategije Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su instititucije Kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. Horizontalna i vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja Kantona osigurana je kroz Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, primjenom otvorenog metoda koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne koordinacije, iniciralo je formiranje Tematskih grupa (TG 1 – Ekonomski razvoj, TG2 – Društveni razvoj, TG 3 – Zaštita okoliša i TG 4 – Dobra i inkluzivna uprava), kojim će se osigurati učešće prethodno navedenih aktera, u svim fazama procesa izrade Strategije.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona formirane si i održane Tematske grupe za četiri oblasti (TG 1 – Ekonomski razvoj, TG2 – Društveni razvoj, TG 3 – Zaštita okoliša i TG 4 – Dobra i inkluzivna uprava), putem kojih je osigurano učešće prethodno navedenih aktera, u svim fazama procesa izrade Strategije. Finaliziran je Nacrt Strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, SWOT analizu, strateški fokus te definisani strateški ciljevi. Naredni korak u procesu izrade Strategije su javne konsultacije na Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina.

Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u potpunosti je izrađen u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH te je usklađena sa relevantnim strategijama drugih nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija, te ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs).

Ostvarenje razvojne vizije realizovaće se kroz kroz 3 strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Pripremljen je indikativni budžet za realizaciju Strategije, kao i indikatori za mjerenje stepena njenog ostvarenja.

Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, poziv za učešće u javnim konsultacijama te Obrazac za dostavu prijedloga izmjena i dopuna možete preuzeti u nastavku:

 

STRATEGIJA RAZVOJA TUZLANSKOG KANTONA za period 2021 - 2027. godina

 

  • Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027.
  • Trogodišnji planovi
  • Godišnji planovi
  • Izvještaji
  • Kantonalni odbor za razvoj
  • Vijeće za razvojno planirane i upravljanje razvojem
  • Dokumenti i obavještenja generirani u procesu izrade strategije

Partnerska grupa za razvoj


 

Kantonalni odbor za razvoj

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna