Komisija za izbor MUP TK – Obavještenje u vezi revidiranih lista kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „Mlađi inspektor“ i za početni čin „Policajac“

 

Komisija za izbor MUP TK obavještava kandidate da je prilikom objavljivanja lista kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „Mlađi inspektor“ i početni čin „Policajac“ došlo do tehničkih pogrešaka, i to:

- na rednom broju 389. na listi kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „Mlađi inspektor“ objavljena je šifra kandidata 0977 koji nije ispunio posebne uslove predviđene Javnim konkursom-oglasom u pogledu vrste školske spreme, a isti kandidat se već nalazi na listi kandidata koji ne ispunjavaju uslove pod rednim brojem 38. šifra 0977,

- kandidat pod šifrom 0216 koji ispunjava opšte i posebne uslove je izostavljen sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove za početni čin „Mlađi inspektor“, te je isti dodat na revidiranu listu,

- kandidat pod šifrom 0662 objavljen je na listi kandidata koji ispunjavaju uslove za početni činu „Policajac“, a ne na listi kandidata koji ispunjavaju uslove za početni čin „Mlađi inspektor“, te je isti dodat na revidiranu listu kandidata koji ispunjavaju uslove za početni čin „Mlađi inspektor“.

S tim u vezi, Komisija za izbor MUP TK objavljuje revidirane liste kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „Mlađi inspektor“ i početni čin „Policajac“, te obavještava kandidate da se mogu obratiti na telefon 035 255 618 (Press služba MUP TK) za sve informacije u vezi navedenog Javnog konkursa.

 

Revidirane liste kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za početni čin „Mlađi inspektor“ i početni čin „Policajac“:

- Lista kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad za početni čin „Mlađi inspektor“ kao drugi nivo pristupanja policijskom organu i

- Lista kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad za početni čin „Policajac“ kao prvi nivo pristupanja policijskom organu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15