Održana 12. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Putem ZOOM platforme održana je 12. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) na kojoj je predstavljen Nacrt Strategije razvoja Tuzlanskog kantona te inicirana izrada Operativnog/Akcionog plana 2021-2024. godina.

KOR 15.01.2021 Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona.
Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina u potpunosti je izrađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, kao i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH.
Razvojna vizija Tuzlanskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, zahvaljujući kojima će Kanton postati otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira.
Ostvarenje razvojne vizije realizovaće se kroz kroz 3 strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera. Također, pripremljen je i indikativni finansijski okvir za realizaciju Strategije, kao i indikatori za mjerenje stepena njenog ostvarenja.
Prije konačnog usvajanja od strane Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, bit će provedena 30-dnevna javna rasprava, nakon koje će biti poznat konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u razvojnim procesima pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a, koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa razvojnom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15