Nova Kreditna linija Razvojne banke FBiH za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom "COVID-19"

16.04.2020
Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve privrednike i obrtnike sa Tuzlanskog kantona da Razvojna banka Federacije BiH, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19", postojećim i potencijalnim klijentima, privrednicima i obrtnicima, omogućava da u narednom periodu stabiliziraju poslovanje, kroz NOVU Kreditnu liniju za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih posljednica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja „COVID-19".


Namjena kreditnih sredstava nove Kreditne linije može biti:
• nabavka zaliha robe, sirovine i repromaterijala, kao i ostale obaveze prema dobavljačima;
• isplata bruto plaća radnicima za period s početkom proglašenja stanja „Prirodne nesreće" proglašene na nivou Bosne i Hercegovine;
• isplata drugih obaveza po osnovu direktnih i/ili indirektnih poreza.
Namjena kreditnih sredstava iz nove Kreditne linije ne može biti finansiranje otplate kredita i/ili izmirenje obaveza po kreditima i/ili drugih obaveza prema drugim bankama i finansijskim institucijama.

Kreditna linija uspostavljena je uz sljedeće uslove finansiranja:
• maksimalan iznos kredita do 2.000.000,00 KM;
• kamatna stopa: fiksna, 2,00 % na godišnjem nivou;
• maksimalan rok otplate: do 36 mjeseci;
• grace period: do 6 mjeseca za kredite odobrene na rok otplate do 18 mjeseci i do 12 mjeseci za kredite odobrene na rok otplate do 36 mjeseci;
• bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.
Kamate po kreditima odobrenim iz ove Kreditne linije, a ukoliko Vlada Federacije BiH, Federalni zavod za zapošljavanje ili drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH u narednom periodu budu donosili odluke o subvencioniranju kamata za rješavanje pitanja likvidnosti privrednika i obrtnika zbog pojave pandemije virusnog oboljenja „COVID-19", mogu biti predmet navedenih programa subvencioniranja.


Instrumenti obezbjeđenja kredita
Instrumenti obezbjeđenja kredita definisani su u skladu sa Odlukom o definisanju, procjeni i tretmanu instrumenata za osiguranje naplate potraživanja Razvojne banke Federacije BiH.
Troškove pribavljanja instrumenta osiguranja snosi Korisnik.
Dokumentacija za odobravanje kredita

Pored Zahtjeva za odobravanje kredita, klijent je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
• statusno-pravna dokumentacija-za nove klijente; Aktuelni izvod iz Sudskog registra-za nove i postojeće klijente Banke,
• uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj)-ukoliko klijent nije PDV obveznik potrebno je dostaviti uvjerenje UIO o navedenom,
• set finansijskih izvještaja za posljednja tri (3) obračunska perioda i analitički bruto bilans za mjesec koji prethodni podnošenju zahtjeva-za nove klijente; analitički bruto bilans za mjesec koji prethodi podnošenju zahtjeva-za postojeće klijente Banke,
• potvrda/uvjerenje nadležne Porezne uprave i UIO o stanju obaveza poreza i doprinosa. Ukoliko klijent ima zaključen sporazum sa nadležnim institucijama, dostaviti isti,
• ponudu instrumenata osiguranja kredita,
• profakture, predugovore za nabavku sirovina, repromaterijala, poluproizvoda i sl. Banka neće prihvatiti ponude/predugovore koje su izdate od fizičkih lica (osim kod nabavki od registrovanih obrta i sl.), kao i dokumentaciju o nabavci koja je starija od tri (3) mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva za kredit.

Dokumentacija vezana za finansiranje mora da bude vezana isključivo za uspostavljanje likvidnosti koja je narušena zbog pojave pandemije virusnog oboljenja „COVID-19",
• ostalu dokumentaciju po zahtjevu Banke, ukoliko se procijeni da je potrebno.
• Zahtjev za odobravanje kredita

Zahtjev za odobravanje kredita koji se nalazi u prilogu i ostala dokumentacija neophodna za obradu zahtjeva može se dostaviti elektronskim putem (na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ) i/ili poštom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15