Povećanje cijene farmaceutske usluge „na čekanju“ zbog privremenog finansiranja ZZO

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo zdravstva smatraju da je zahtjev za povećanjem cijene farmaceutske usluge opravdan te su u cilju rješavanja problema obustavljanja izdavanja lijekova s esencijalne liste razgovarali sa predstavnicima Komore magistara farmacije TK. 

U ovom trenutku, rečeno je ovom prilikom, s obzirom na to da nije donesen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu nije moguće izaći u susret njihovim zahtjevima. Prema zakonskim odredbama, u periodu „privremenog finansiranja" nije moguće vršiti povećanje finansiranja bilo koje zdravstvene usluge ili programa zdravstvene zaštite u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu. Obzirom da naknada na recept u 2019. godini nije bila na traženom nivou iz zahtjeva, zakonski nije moguće promptno uvećati naknadu na recept od 01.01.2020. godine.
Zbog odgovornosti prema svim građanima kantona i u želji za poboljšanjem statusa magistara farmacije kao zdravstvenih radnika, kako kod javnih tako i kod privatnih poslodavaca, Ministarstvo zdravstva TK, Vlada TK i ZZO TK zajednički će nastaviti sa konstruktivnim pregovorima uzimajući u obzir realne pravne, finansijske i socijalne aspekte.
Ministarstvo zdravstva TK je od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK već zatražilo da se u izradi prijedloga Finansijskog plana za 2020. godinu planira povećanje naknade na recept za izdavanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK. Kada bude donesen konačan Finansijski plan ZZO TK za 2020. godinu, bit će raspisan Javni poziv za pružanje farmaceutskih usluga, nakon kojeg će sve apoteke sa područja TK moći da analiziraju uslove poziva i apliciraju za potpisivanje Ugovora o pružanju zdravstvenih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova TK i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2020. godini. Naknada na recept koja bude utvrđena Finansijskim planom priznavala bi se apotekama za sve recepte koji su izdati od 01.01.2020. godine, bez obzira na datum stupanja na snagu Finansijskog plana ZZO TK za 2020. godinu.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15