Dostavljanje spiska redova vožnje na kantonalnim linijama koji se ne održavaju u skladu sa registrovanim redovima vožnje zbog situacije uzrokovane pandemijom korona virusa

Federalni štab civilne zaštite je Naredbom broj 12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020. godine dozvolio rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i želježničkom prevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine uz posebne epidemiloške mjere. Ova naredba počela je sa primjenom od 15.05.2020. godine.

U cilju organizacije ponovnog pokretanja javnog linijskog prijevoza od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Službenim novinama Federacije BiH broj 31/20 bio je objavljen javni oglas o pokretanju postupka privremenog obustavljanja održavanja pojedinog polaska, odnosno povratka ili reda vožnje u Federaciji Bosne i Hercegovine za sve rangove linija.


Navedeni Javni oglas je objavljen u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, uvjetima, postupku i kriterijima utvrđivanja trajanja privremenog obustavljanja održavanja polasaka ili reda vožnje usljed više sile ili vanrednog slučaja u cestovnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/10), pa ste u tom kontekstu dostavili svoje privremene redove vožnje na ovjeru. Ovo ministarstvo je izvršilo ovjeru privremenih redova vožnje na prijedlog prijevoznika na period do 31.12.2020. godine, pod okolnostima koji su vladali u tom momentu, odnosno za vrijeme kada učenici nisu išli u školu, te kada je bio smanjen broj putnika-radnika zbog zatvaranja ili ograničenog radnog vremena pojedinih firmi u pojedinim privrednim granama.

Uvažavajući činjenicu da je potrebno vršiti postepeno normaliziranje stanja u oblasti prijevoza putnika, ministar Federalnog ministrstva prometa i komunikacija donio je Uputu o načinu realizacije obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno redova vožnje, u uslovima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika (u daljem tekstu: Uputa), koja se nalazi u prilogu ovog akta.

Navedenom Uputom omogućeno je prijevozniku da u prvoj etapi normaliziranja stanja, po sopstvenoj procjeni, ukoliko nema opravdanosti održavanja nekih od polazaka/povrataka na redu vožnje, odnosno reda vožnje u cijelosti, elektronskim putem dostavlja spisak redova vožnje mjerodavnom organu (u ovom slučaju Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK) koji je izvršio registraciju reda vožnje putem odgovarajuće e-mail adrese. Prijevoznik procjenu potrebe za prijevozom formira uvažavajući trenutne potrebe pojedinih kategorija putnika. Dozvoljeno je prijevozniku da privremeno, a najduže do 31.12.2020. godine, napravi i statusnu promjenu reda vožnje - smanjenje režima održavanja, što posebno naznačava u svom spisku. Spisak redova vožnje potrebno je da se dostavi na sljedeće e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

U prilogu ovog akta nalazi se urnek – forma spiska pod nazivom „Tabela Spiska polazaka/povrataka ili redova vožnje koji se ne održavaju u ovoj etapi zbog pandemije COVID-19" koju je potrebno da svi prijevoznici za kantonalne linije popune i dostave putem e-maila na gore navedene e-mail adrese. U navedenom dokumentu urnek – forma spiska nalaze se i pojašnjenja o načinu popunjavanja tabele, odnosno spiska, sa datim primjerom popunjavanja Spiska-upisa podataka u tabelu (upisano crvenim slovima).

Potrebno je da u roku od 7 dana od dana objave ovog obavještenja na web stranici Vlade TK i ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja putem e-maila pošaljete Vaše spiskove.
Svaka naredna promijena na redu vožnje se dostavlja na isti način, popunjavanjem ili izmjenom ranije dostavljenog Spiska na gore navedene e-mail adrese.

Nakon dostavljanja navedenih Spiskova od strane svih prijevoznika, formirati će se registar redova vožnje sa napomenom koji od polazaka se ne održava u kojoj etapi po svakom redu vožnje za svakog prijevoznika i isti će se objaviti na web stranici ministarstva.


Prilog:

1. Uputa o načinu realizacije obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno redova vožnje, u uslovima proglašenja nesreće izazvane pandemijom korona virusa (COVID-19) i etapnog početka održavanja javnog linijskog prijevoza putnika;
2. Tabela Spiska polazaka/povrataka ili redova vožnje koji se ne održavaju u ovoj etapi zbog pandemije COVID-19 koju je potebno popuniti od strane svakog prijevoznika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15