Obavijest o produženju važnosti dokumenata koje izdaje Ministarstvo

Obzirom da je proglašeno stanje nesreće izazvano koronavirusom, te da se nastoji što više smanjiti bespotrebno kretanje građana Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je rješenje broj: 1/6-23-13-1735/20 od 24.03.2020. godine kojim se produžava važnost svih dokumenata koje izdaje ovo ministarstvo i kantonalna ministarstva nadležna za saobraćaj, a na temelju Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine.

Važnost svih izdatih dokumenata navedenih u tački 2. navedenog rješenja produžava se do 30 dana nakon ukidanja vanrednog stanja.

Obavještavamo sve prevoznike sa područja Tuzlanskog kantona da ukoliko ipak žele podnijeti zahtjev za izdavanje nekog od dokumenata koje izdaje Ministarstvo da to rade slanjem zahtjeva sa svom propisanom dokumentacijom putem pošte na adresu Rudarska br. 57. Tuzla, za Ministarsvo trgovine, turizma i saobraćaja.


Sva gotova rješenja se podnosiocima zahtjeva dostavljaju putem pošte, te je neophodno da zahtjevi budu uredno popunjeni, sa tačnom adresom i brojem telefona u slučaju potrebe dodatne dopune zahtjeva.

 

Prilog: Rješenje Federalnog ministarva prometa i komunikacija

 

 

M I N I S T A R
.
Edin Buševac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15