purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž

Sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK, Esad Džidić sa saradnicima, je 19.11.2021. održao sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž.

puz-mrsp-23112021Centar PUŽ je predstavio svoj rad, posebno u području podrške i zaštite ljudi u pokretu kroz programe sigurnog smještaja, mobilnog tima i dnevnog centra za ljude u pokretu, kao i rad s lokalnom zajednicom na razvoju programa rada s mladima u sukobu sa zakonom, sa ciljem umanjenja maloljetničke delinkvencije.

Rad Centra PUŽ predstavili su Danijel Vasilj, izvršni direktor organizacije, Semina Salihović, menadžer sigurnog smještaja i Fahrudin Šehmehmedović, voditelj programa za podršku mladima u sukobu sa zakonom.

Ukupno od osnivanja Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ pružio je pomoć za više od 18 000 ljudi u pokretu, izbjeglica, migranata i tražitelja azila, i pružio siguran smještaj za preko 1200 članova porodice, djece, osoba sa zdravstvenim problemima i kategorijama kojima je potrebna zaštita.

Ministar je istakao važnost rada ovakve organizacije, koja radi vrlo ozbiljan i potreban posao sa ljudima u stanju socijalne potrebe, te zaključio da podržava razvoj ovakve organizacije kako bi nastavila pružati ove potrebne socijalne usluge.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi TK, Esad Džidić sa saradnicima, je 19.11.2021. održao sastanak sa predstavnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Puž.

puz-mrsp-23112021Centar PUŽ je predstavio svoj rad, posebno u području podrške i zaštite ljudi u pokretu kroz programe sigurnog smještaja, mobilnog tima i dnevnog centra za ljude u pokretu, kao i rad s lokalnom zajednicom na razvoju programa rada s mladima u sukobu sa zakonom, sa ciljem umanjenja maloljetničke delinkvencije.

Rad Centra PUŽ predstavili su Danijel Vasilj, izvršni direktor organizacije, Semina Salihović, menadžer sigurnog smještaja i Fahrudin Šehmehmedović, voditelj programa za podršku mladima u sukobu sa zakonom.

Ukupno od osnivanja Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ pružio je pomoć za više od 18 000 ljudi u pokretu, izbjeglica, migranata i tražitelja azila, i pružio siguran smještaj za preko 1200 članova porodice, djece, osoba sa zdravstvenim problemima i kategorijama kojima je potrebna zaštita.

Ministar je istakao važnost rada ovakve organizacije, koja radi vrlo ozbiljan i potreban posao sa ljudima u stanju socijalne potrebe, te zaključio da podržava razvoj ovakve organizacije kako bi nastavila pružati ove potrebne socijalne usluge.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15