Predstavnici SOS Kinderdorf International u BiH posjetili resorno ministarstvo

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima SOS Kinderdorf International u BiH.

slika za WebNa sastanku su predstavnici SOS Kinderdorf International u BiH, prezentirali svoj rad, svoje planove kao i planove vezane za buduće aktivnosti.

Na sastanku je između ostalog zaključeno da je neophodno nastaviti i unaprijediti već uspostavljenu partnersku saradnju, definisanu parafiranim protokolima i sporazumima o saradnji.

Sastanku su prisustvovali nacionalna direktorica Mirela Gruenther Đečević i direktor SOS Sela u Gračanici Almir Zulić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna