Obilježavanje „Dječije nedjelje“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i ove će godine obilježiti manifestaciju „Dječija nedjelja" nizom programskih aktivnosti.
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje" na području TK objavljen je u aprilu 2018. godine a sredstva su nakon toga raspodijeljena organizacijama koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unaprjeđenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci i koje su ispunile uslove i kriterije.

Cilj ovih aktivnosti je podsticanje i organiziranje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unaprjeđenje brige o djeci kao i pokretanja novih inicijativa i programa za zadovoljavanje potreba djece.
Program obilježavanja „Dječije nedjelje" 2018. godine možete pročitati ovdje.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i ove će godine obilježiti manifestaciju „Dječija nedjelja" nizom programskih aktivnosti.
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje" na području TK objavljen je u aprilu 2018. godine a sredstva su nakon toga raspodijeljena organizacijama koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unaprjeđenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci i koje su ispunile uslove i kriterije.

Cilj ovih aktivnosti je podsticanje i organiziranje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unaprjeđenje brige o djeci kao i pokretanja novih inicijativa i programa za zadovoljavanje potreba djece.
Program obilježavanja „Dječije nedjelje" 2018. godine možete pročitati ovdje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15