Održan sastanak aktera u sprječavanju prosjačenja

U organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i u partnerstvu sa Udruženjem "Zemlja djece u BiH" u restoranu "Dramar" u Tuzli održan je referalni sastanak aktera Protokola o postupanju u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece u TK.

bXGOTECilj radnog sastanka bilo je upoznavanje sa dosadašnjom realizacijom, unaprjeđenjem i dogovor o daljem praćenju Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece na području Tuzlanskog kantona, potpisanog još 2014. godine. Konstatovano je da se od tada ništa nije promijenilo nabolje.
Budući da na području TK ne postoji centralizirana baza podataka o broju djece koja su primorana na prosjačenje ta djeca nisu evidentirana u matičnoj knjizi rođenih, što ih čini pravno nevidljivima, uslijed čega se njima može manipulirati na razne načine, i koja su pod ogromnim rizikom od trgovine ljudima, rečeno je ovom prilikom.
„Apelujem na građane da ne podstiču prosjačenje i skitnju maloljetnih lica", rekao je resorni ministar Jovanović dodajući da je u prosjačenju sretao i starije osobe. „Zamolio sam i da dođu u ministartsvo da im pomognemo zakonski. Samo jedan osoba je došla i utvrdili smo da ima penziju od 362 marke", kazao ministar Jovanović.
Na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Aktiva direktora osnovnih škola u TK, JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, centara za socijalni rad sa područja TK i pravosuđa rečeno je da bi mlade ljude trebalo potaknuti na socijalne aktivnosti, pomažući im pri tome u savladavanju njihovih ličnih problema i nedumica, ali i iznalaženju rješenja za uspješnu socijalizaciju mladih koji prose u civilno društvo.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna