Čestitka povodom Međunarodnog dana socijalnog rada

Ove godine socijalni radnici širom svijeta obilježavaju 21. mart kao Međunarodni dan socijalnog rada.

U skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW), Međunarodni dan socijalnog rada obilježava se svake godine trećeg utorka u mjesecu martu, a usmjerava se na doprinose socijalnog rada društvu i dio je kontinuiranog dijaloga o tome kako se nositi sa socijalnim izazovima širom svijeta. U svijetu i okruženju socijalni radnici obilježavaju Dan socijalnog rada organiziranjem stručnih skupova i drugih aktivnosti s ciljem promovisanja dobre prakse i zalaganja za prava i interese posebno osjetljivih socijalnih grupa, na temu „Promicanje održivog razvoja i zdravih zajednica".

 

Ovim povodom želimo ukazati na važnost profesije i djelatnosti socijalnog rada.


Djelatnost socijalnog rada od svog nastanka pa do danas imala je i ima značajnu ulogu u svakoj društvenoj zajednici. Socijalni rad od samog nastanka uključuje milosrđe, pomoć siromašnima i čovjekoljublje. Znači, riječ je o duboko humanoj djelatnosti.

 

Prema definiciji IFSW, socijalni rad se bavi barijerama, nejednakostima i nepravdama koje postoje u društvu. On odgovara na krizna i hitna stanja, kao i na svakodnevne lične i socijalne probleme. Socijalni rad koristi varijetete vještina, tehnika i aktivnosti koje su konzistentne sa holističkim fokusom na osobu i njeno okruženje. Intervencije socijalnog rada uključuju savjetovanje, klinički socijalni rad, grupni rad, socijalno-pedagoški rad, porodični tretman i terapiju, kao i napore da se pomogne ljudima kako bi im se omogućio pristup uslugama i resursima u zajednici. Intervencije podrazumijevaju i administraciju, organizovanje zajednice i uključivanje u socijalne i političke akcije koje treba da utiču na socijalnu politiku i ekonomski razvoj.

 

Misija socijalnog rada podrazumijeva da se socijalni rad u svojim različitim formama obraća brojnim, kompleksnim odnosima između ljudi i njihovog okruženja. On treba da omogući ljudima da razvijaju svoje potencijale, obogate sopstvene živote, te da spriječi različite oblike disfunkcionalnosti.

 

Socijalni rad se može primjenjivati u svim područjima ljudskog života, a posebno u području socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, lokalne uprave, civilnog društva, vjerskih i humanitarnih zajednica i drugim djelatnostima.

 

Profesionalni socijalni rad fokusira se na rješavanje problema i promjena. Kao takav, on je agens promjene u društvu i u životima pojedinaca, porodica i zajednica kojima služi.

 

Ovim putem želimo iskazati naše uvažavanje socijalnih radnika i drugih profesionalaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada i istaći značaj njihovog doprinosa unapređenju kvalitete života građana Tuzlanskog kantona. Socijalni radnici se svakodnevno suočavaju sa sve težim i složenijim posljedicama dugotrajne ekonomske i društvene krize. Istovremeno smo svjedoci vremena kada se profesija socijalnog rada ne uvažava u skladu sa njenim značajem za održivi društveni razvoj, zbog čega se zalažemo da se dignitet profesije poboljša.

 

Povodom Međunarodnog dana socijalnog rada svim socijalnim radnicima i drugim stručnjacima koji obavljaju djelatnost socijalnog rada upućujemo iskrene čestitike.

 

Po ovlaštenju sekretar Ministarstva
Iljkić Anto

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna