purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Posjeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Centra za socijalni rad Kalesija

Posjeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Centra za socijalni rad Kalesija

Dana 27.12.2016. godine ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona Danijela Simic sa saradnicima, posjetila je Centar za socijalni rad Kalesija.

IMG 0304 mrssp kalesijaRazlog posjete Centru za socijalni rad Kalesija je napad na zaposlenike Centra Edinu Mulalić, Huremović Mahira i Šmigalović Senada u kući porodice Hamidović Hadžire u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija, koji se dogodio 23.12.2016. godine, u momentu dok su imenovani zaposlenici Centra obavljali službene poslove provjere podataka u navedenoj porodici, a u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite.
Prilikom navedene posjete direktor Centra za socijalni rad Kalesija Izet Hadžić je ministricu upoznao sa detaljima dogadjaja, ističući da su imenoveni zaposlenici centar uz traženu asistenciju dva pripadnike policije, pokušali da uđu u kuću Hamidović Hadžire radi provjere podataka i utvrđivanja stanja sinova Hamidović Hadžire u vezi sa ostvarivanjem prava iz oblasti socijalne zaštite i da su tom prilikom imenovani zaposlenici Centra zajedno sa dva pripadnika policije bili fizički napadniti kojom prilikom je zaposlenik Centra Senad Šmigalović zadobio tjelesne povrede.
Učesnici sastanka su istakli da su jako iznenađeni činjenicom da su službene osobe MUP TK i Centra za socijalni rad fizički napadnuti i onemogućeni u izvršavanju svojih službenih zadataka i da će sve okolnosti ovog slučaja od strane nadležnih organa, prije svega tužilaštva i MUP TK biti u što kraćem roku i u potpunosti razjašnjene, te da će protiv počinioca ovog krivičnog djela biti poduzete odgovarajuće mjere i izrečene sankcije u skladu sa zakonom.
Učesnici sastanka su prije svega istakli potrebu i važnost energične i brze reakcije nadležnih organa s obzirom na karakter događaja (napad na službene osobe) i okolnosti pod kojim se isti dogodio.
Takođe je na sastanku istaknuta potreba, a na što je do sada više puta ukazivano, da Centri za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona dobiju adekvatniju materijalno-finansijsku podršku od strane općina i općinskih vijeća, budući da i ovaj događaj pokazuje kakav težak i odgovoran posao obavljaju zaposlenici centara za socijalni rad, odnosno da su isti potencijalno svaki radni dan izloženi jako neprijatnim situacijama i događajima, a što protekli događaj na žalost i potvrđuje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15