Unaprjeđenje dječijih prava

O stanju dječijih prava na području Tuzlanskog kantona razgovarali su ombudsmen za ljudska prava Ljubomir Sandić, pomoćnica ombudsmena iz Odjela za praćenje prava djece Aleksandra Marin Diklić i šefica Područnog ureda Brčko Alma Suljić sa ministricom za rad, socijalnu politiku i povratak TK Danijelom Simić tokom posjete resornom kantonalnom Ministarstvu.

DSC 0854Ministrica Simić ovom je prilikom upoznala predstavnika institucije ombudsmena o problemima s kojima se, u ostvarivanju prava djeteta, susreće resorno Ministarstvo i Vlada TK-a. Sastanku je prisustvovao i direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla Amir Muharemović.
Mada je u Bosni i Hercegovini napravljen pomak u ostvarivanju prava djece u posljednjih 25 godina koliko je prošlo od usvajanja Konvencije o pravima djeteta, još uvijek postoje ozbiljni i brojni problemi, istakli su ombudsmeni u povodu obilježavanja Dječije nedjelje, dodajući da djeca i njihova prava nisu prioritet u BiH.
Kada je riječ o pravima djeteta, rečeno je ovom prilikom, od ukupno 150 žalbi koje u prosjeku na godišnjem nivou zaprimi institucija ombudsmena BiH najveći broj se odnosi na konfliktne razvode, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.
Na sastanku je također bilo riječi i o procesu deinstitucionalizacije Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Cilj ovog procesa, prema riječima ministrice Simić, je izmještanje djece u ustanove poput malog porodičnog doma.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15