Intenzivnija saradnja za bolje usluge građanima

Dosadašnja saradnja između Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i poboljšanje te saradnje u narednom periodu bile su tema radnog sastanka ministrice Danijele Simić sa direktorom Službe.

MRSPP Sluzba za zaposljavanje 20 07 2015Na sastanku je istaknuto da će Ministarstvo u narednom periodu nastojati pružiti maksimalnu podršku radu Službe koja će se ogledati u mogućoj pomoći oko preuređenja prostorija Službe i općinskih biroa za zapošljavanje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova Službe i pružanju usluga građanima. Takođe je dogovoreno da će Služba u narednom periodu uraditi odgovarajuće izmjene u informacionom sistemu kako bi u svakom momentu Služba i resorno ministarstvo raspolagali tačnim podacima u vezi sa evidencijama koje vodi Služba i potrebe za razdvajanjem osoba koje su prijavljene na evidenciji nezaposlenih na one koje aktivno traže posao i one koje koje su samo formalno prijavljene na evidenciji radi ostvarivanja određenih prava i nisu aktivni tražioci posla.
Ovom prilikom istaknuta je i potreba bolje i efikasnije saradnje između Ministarstva, Službe i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi sa sprečavanjen rada na crno i smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15