Program rada Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u 2015. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je u 2015. godini opredijeljeno na očuvanje postojećih radnih mjesta i stvaranje uslova za otvaranje novih, što je jedan od strateških ciljeva. Realizacija ovog cilja je planirana kroz provođenje programa prvog radnog iskustva za nezaposlene osobe dobi do 30 godina, kako bi se što većem broju mladih omogućilo osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljšala njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada. Planirano je i sufinansiranje sezonskog zapošljavanja, sufinansiranje zapošljavanja Roma, realizacija programa obuke za aktivno traženje posla, sufinansiranje obavljanja pripravničkog staža za djecu bez roditeljskog staranja, djecu porodica povratnika u TK i djecu porodica koja primaju stalnu novčanu pomoć i sufinansiranje zapošljavanja osoba kojima je prestao institucionalni smještaj. Ministarstvo će kroz svoje programe materijalnog zbrinjavanja osigurati i rješavanje problema „obespravljenih" radnika preduzeća koja su se u proteklom periodu susrela sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
Drugi strateški cilj odnosi se na podizanje nivoa održivosti sistema socijalne zaštite i potpuno uvođenje u prava osoba i porodica definisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Programom rada je planirana realizacija programa koji se odnose na raspodjelu sredstava jednokratne novčane pomoći za oko 7.000 osoba i porodica koje se nađu privremeno u stanju socijalne potrebe, raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje oko 11.000 osoba i porodica u stanju socijalne potrebe, raspodjelu sredstava za subvenciju prijevoza djece, učenika i studenata i raspodjelu sredstava prevencije ovisnosti o drogama.
Značajan projekat je i transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama, u čijoj realizaciji učestvuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, „Hope and Homes for Children", JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u saradnji sa centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama. Također, u 2015. godini Ministarstvo će u partnerstvu sa Gradom Tuzla i organizacijom „Hilfswerk" Austrija nastaviti realizaciju projektnih aktivnosti i iznalaženje finansijskih sredstava za potpunu izgradnju Centra za autizam, koji će obezbijediti adekvatne prostorne, kadrovske i tehničke kapacitete za provođenje habilitacije i rehablitacije djece - odraslih lica sa poremećajima iz autističnog spektra.
Strateško opredijeljenje Ministarstva u 2015. godini je i nastavak procesa reforme socijalne zaštite i pomoć povratnicima za održiv ostanak i pomoć raseljenim licima za subvenciju električne energije i naknada za zdravstveno osiguranje. Predviđena je realizacija dva programa. Prvi se odnosi na izdvajanje sredstava za realizaciju projekata povratnika koji se odnose na nabavku priključaka za mehanizaciju, motokultivatore, plastenike, sitnu stoku, krupnu stoku, mašine i uređaje za bavljenje obrtničkom djelatnošću, kao i za hitne intervencije na infrasturkuri. Drugi program se odnosi na obezbjeđenje materijalnog zbinjavanja za socijalno ugrožena prognana lica na području Kantona u kolektivnim smještajima, subvencijom troškova električne energije i nabavkom ogrjeva.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15