Sastanak sa predstavnicima sindikata GIKIL-a

Danas je u prostorijama Ministarstva privrede, održan sastanak između ministra Osmana Puškara i predstavnika sindikata privrednog društva "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac (GIKIL).

IMG 20180309 144612Sastanak je organizovan kako bi se razgovaralo o stanju u ovoj kompaniji, o aktivnostima sindikata na praćenju obaveza GIKIL-a prema uposlenima, te su tom prilikom razmijenjene i informacije o poslovanju GIKIL-a, koji spada u najveća proizvodna postrojenja i jednog od najvećih izvoznika u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom je ministar Puškar prisutne upoznao sa aktivnostima vezanim za zakazanu arbitraža u Beču, koja bi trebala razjasniti odnose vlasničkog kapitala u privrednom društvu GIKIL, te doprinijeti stabilnom poslovanju društva. Na kraju sastanka, ministar je istaknuo podršku radnicima u ime Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona, te je iskazao spremnost aktivnijeg učešća državne administracije u zaštiti radnika, kapitala i imovine Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15