purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Pripreme za izradu detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh“

Pripreme za izradu detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh“

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona je sa „IPSA Institut" d.o.o. Srajevo, kao ovlaštenim predstavnikom Grupe ponuđača, potpisalo ugovore za izradu detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh". Riječ je o Regulacionom planu lokaliteta Zlača, Regulacionom planu lokaliteta Muška voda i Urbanističkom projektu lokaliteta Djevojačka pećina.

Planski dokument višeg reda na osnovu kojeg se rade detaljni planski dokumenti je Prostorni plan područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž „Konjuh" za period 2010-2030. godine.
Kao nosilac izrade detaljnih planskih dokumenata izabrana je postupkom javne nabavke grupa ponuđača koju čine „IPSA Institut" d.o.o. Sarajevo, Arhitektonski fakultete Sarajevo i „URBIS Centar" d.o.o. Banjaluka.
Regulacioni plan lokaliteta Zlača obuhvata područje površine 75,94 ha koje se nalazi u sjevernom dijelu prostora Zaštićnog pejzaža "Konjuh", na teritoriji općine Banovići i grada Živinice. Regulacioni plan lokaliteta Muška voda obuhvata područje površine 31,69 ha koje se nalazi u jugozapadnom dijelu prostora Zaštićenog pejzaža „Konjuh", na teritoriji općine Kladanj. Regulacionim planovima je predviđeno intezivnije opremanje društvenom, turističkom i rekreativnom infrastrukturom lokaliteta Zlača i Muška voda, koje će obezbijediti uslove za razvoj turizma kao primarne djelatnosti, urbanog uređenja prostora, postojećih i planiranih sadržaja koji treba da predstavljaju okosnicu razvoja turizma na sjevernom i središnjem dijelu obuhvata Zaštićenog pejzaža "Konjuh". Planirani su kao centri za zimski, zdravstveni, boravišni, izletnički, vikend, sportsko-rekreativni i naučno - obrazovni turizam.
Planovima će se utvrditi i definisati uslovi korištenja prostora, kao i urbanističko-tehničkih uslovi za postojeće i planirane sadržaje u skladu sa utvrđenim ograničenjima i mjerama zaštite, čime se obezbjeđuje implementacija osnovnih ciljeva iz Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićenog pejzaža "Konjuh". Planovima se predviđa unaprjeđenje postojeće i izgradnja stambenih vikend zona, izgradnja i opremanje lokaliteta turističkim, sportsko-rekreativnim i društvenim sadržajima, dovođenje postojećih smještajnih kapaciteta u funkciju savremenih turističkih zahtjeva, te stvaranje kvalitetnih ambijenata građevinskih cjelina komunalnim opremanjem, saobraćajnom, elektroenergetskom i telekomunikacionom infrastrukturom.

Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina

Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina obuhvata područje površine 9,0 ha koje se nalazi u jugoistočnom dijelu prostora Zaštićenog pejzaža "Konjuh", označen kao lokalitet Djevojačka pećina, na teritoriji općine Kladanj. Prostor lokaliteta Djevojačka pećina planiran je kao centar vjerskog turizma, zasnovan na vrijednom prirodnom i kulturno-historijskom naslijeđu, kao i specifičnom mjestu hodočašća, te je shodno značaju istog, urbanističkim projektom potrebno obezbijediti sadržaje koji će omogućiti razvoj lokaliteta u planskom periodu s ciljem afirmacija razvoja turizma.
Osnovni cilj izrade Urbanističkog projekta je uključivanje prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa u turističku ponudu obezbjeđivanjem pristupačnosti objektima saobraćajnicama i parkiralištima, neophodnim minimalnim infrastukturnim opremanjem unutrašnjosti prostora pećine i samog lokaliteta, opremanjem potrebnim sadržajima za korištenje od strane posjetilaca, te podizanje kvaliteta životne sredine u zoni kulturno-historijskog lokaliteta.
Regulacionim planovima i urbanističkim projektom također će se odrediti lokacijski uvjeti koji definišu namjenu, položaj, funkciju, veličinu i oblikovanje građevina, te drugi zakonom propisani elementi od značaja za područja za koje se donose.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15