Potpisani ugovori sa dobavljačima za utopljavanje javnih objekata

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvir Rožnjaković potpisao je danas ugovore o nabavci roba i radova rekonstrukcije za utopljavanje javnih objekata na području TK sa izabranim dobavljačima. Riječ je o firmama Montaplan d.o.o. Tuzla, HDI d.o.o. Sarajevo i Sagra d.o.o. Gračanica. Radi se o obnovi fasada, stolarije i krova na tri osnovne škole (Sjenjak Tuzla, Tojšići PŠ Hrasno Donje i Dubrave Donje u Živinicama), općinskim sudovima u Banovićima i Gradačcu te na zgradama općina Banovići i Gračanica. Ukupna vrijednost radova za koje su potpisani ugovori je 500 hiljada KM.


prost ugovAkcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu su, u skladu sa Studijom energijske efikasnosti javnih objekata Tuzlanskog kantona, obuhvaćeni javni objekti sa područja TK za koje će biti finansirane mjere energetske efikasnosti iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu.
Prema ovogodišnjem akcionom planu energijske efikasnosti više od polovine objekata je obrazovnog karaktera, a ukupna vrijednost radova i investicija je 2.017.000 KM. Sredstva za realizaciju ovog Akcionog plana osigurana su iz namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, u skladu sa Programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15