purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

JAVNI KONKURS za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

 

 

1. Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava općina/gradova za sufinansiranje projekata, u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020., iz sljedećih oblasti:
1. zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada i
2. unapređivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju općine/gradovi sa područja Tuzlanskog kantona koji realiziraju projekte iz oblasti navedenih u tački 1. na području svoje općine/grada.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje dostavljaju se na posebnom obrascu i treba da sadrže:
1. naziv projekta,
2. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
3. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
4. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),
5. rok realizacije projekta,
6. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja) sa dokazom – odluka nadležnog općinskog/gradskog organa),
7. usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020, i Planom upravljanja otpadom TK 2015. – 2020. (dati podatke i dokaze o usklađenosti sa navedenim planovima)
8. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i
9. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

Neće se uzeti u razmatranje prijave općina/gradova koji ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz iz člana 4. Javnog konkursa i koji ne razrade projekat kako je definirano članom 3. Javnog konkursa.

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:
1. Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
2. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje zaključno sa 30.04.2019. godine,
3. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju zaključno sa 30.04.2019. godine,
4. Projekat (obrazac ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i
5. Odluka o sufinansiranju od nadležnog općinskog/gradskog organa.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za općine/grad su:
- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
- sufinansiranje projekta (do 20 bodova),
- usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 - 2020 i Planom upravljanja otpadom TK 2015. – 2020. (do 30 bodova),
- efekti realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane ministra. Maksimalan iznos koji se po javnom konkursu općinama i gradovima može odobriti za projekat je 200.000,00 KM.

 

7. Opće odredbe

Općine/gradovi imaju pravo na Javni konkurs prijaviti jedan projekat iz oblasti navedenih u tački 1.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska br. 57, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA – KAPITALNI TRANSFERI OPĆINAMA/GRADOVIMA – PODRŠKA PROJEKTIMA U SKLADU SA KANTONALNIM PLANOM ZAŠTITE OKOLIŠA TK 2015 – 2020 – NE OTVARATI")

 

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. Javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020)

 

 

1. Predmet javnog konkursa

Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava općina/gradova za sufinansiranje projekata, u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020., iz sljedećih oblasti:
1. zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada i
2. unapređivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša.

 

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom konkursu imaju općine/gradovi sa područja Tuzlanskog kantona koji realiziraju projekte iz oblasti navedenih u tački 1. na području svoje općine/grada.

 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati

Projekti koji će se uzeti u razmatranje dostavljaju se na posebnom obrascu i treba da sadrže:
1. naziv projekta,
2. ciljevi projekta (na koji način doprinosi rješavanju problema),
3. detaljni opis projekta (opisati po fazama i po mogućnosti opisati sve projektne aktivnosti i dinamiku realizacije), sa eventualnom potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, CD prezentacije i slično),
4. specifikaciju troškova sa visinom sredstava koje se potražuju od Ministarstva (navesti detaljnu specifikaciju),
5. rok realizacije projekta,
6. sufinansiranje projekta (navesti u procentima ukoliko ima sufinansiranja) sa dokazom – odluka nadležnog općinskog/gradskog organa),
7. usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 – 2020, i Planom upravljanja otpadom TK 2015. – 2020. (dati podatke i dokaze o usklađenosti sa navedenim planovima)
8. efekat realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo i
9. podatke o kontakt osobi vezano za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon i e-mail).

Neće se uzeti u razmatranje prijave općina/gradova koji ne dostave dokumentaciju za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz iz člana 4. Javnog konkursa i koji ne razrade projekat kako je definirano članom 3. Javnog konkursa.

 

4. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta:
1. Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj),
2. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje zaključno sa 30.04.2019. godine,
3. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju zaključno sa 30.04.2019. godine,
4. Projekat (obrazac ovjeren i potpisan od strane podnosioca) i
5. Odluka o sufinansiranju od nadležnog općinskog/gradskog organa.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira za općine/grad su:
- rok realizacije projekta (do 20 bodova),
- sufinansiranje projekta (do 20 bodova),
- usklađenost projekta sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015 - 2020 i Planom upravljanja otpadom TK 2015. – 2020. (do 30 bodova),
- efekti realiziranja projekta za okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).

 

6. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane ministra. Maksimalan iznos koji se po javnom konkursu općinama i gradovima može odobriti za projekat je 200.000,00 KM.

 

7. Opće odredbe

Općine/gradovi imaju pravo na Javni konkurs prijaviti jedan projekat iz oblasti navedenih u tački 1.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice
Pisarnica Vlade TK (Rudarska br. 57, Tuzla),
(sa naznakom: „ZA JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA – KAPITALNI TRANSFERI OPĆINAMA/GRADOVIMA – PODRŠKA PROJEKTIMA U SKLADU SA KANTONALNIM PLANOM ZAŠTITE OKOLIŠA TK 2015 – 2020 – NE OTVARATI")

 

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs za sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradovima zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. Javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15