Održana IV sjednica Savjeta Prostornog plana

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u skladu sa svojim nadležnostima, provelo je javnu raspravu o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025.. O provedenoj javnoj raspravi sačinjen je Izvještaj, te je nakon usaglašavanja stavova između nosioca izrade i nosioca pripreme plana, urađen Prijedlog planskog dokumenta.

iv sjednica prost plana 1U cilju završetka druge faze izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana – izrade prijedloga, Ministarsvo prostornog uređenja i zaštite okolice je 14.12.2018. godine organizovalo četvrtu sjednicu Savjeta Prostornog plana, na kojoj su osim članova Savjeta plana prisustvovali i pozvani predstavnici TE „Tuzla" i RMU „Kreka" Tuzla. Na sjednici su razmatrani Izvještaj nosioca izrade o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana, te prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Nakon razmatranja Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi isti je usvojen, uz obavezu nosioca izrade da izvještaj dopuni prema primjedbama datim od strane članova Savjeta prostornog palana. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana prezentiran je od strane nosioca izrade „IPSA INSTITUT" d.o.o. Sarajevo, poslije čega je uslijedila rasprava o istom. Obzirom na veći broj primjedbi na prezentirani planski dokument od strane članova Savjeta prostornog plana, donesen je zaključak da se dostavljeni prijedlog ne može prihvatiti, te da se isti vraća Naosiocu izrade na doradu, uz obavezu članova Savjeta plana da do 21.12.2018. godine dostave pismene primjedbe koje trebaju biti ugrađene u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Takođe, donesen je zaključak da nosioc izrade treba prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana doraditi i dostaviti ovom Ministarstvu do 04.01.2019. godine, zajedno sa dopunjenim Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.

U skladu sa zakonskim odredbama, nosioc pripreme utvrđuje prijedlog planskog dokumenta, te kompletan materijal upućuje Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u skladu sa svojim nadležnostima, provelo je javnu raspravu o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025.. O provedenoj javnoj raspravi sačinjen je Izvještaj, te je nakon usaglašavanja stavova između nosioca izrade i nosioca pripreme plana, urađen Prijedlog planskog dokumenta.

iv sjednica prost plana 1U cilju završetka druge faze izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana – izrade prijedloga, Ministarsvo prostornog uređenja i zaštite okolice je 14.12.2018. godine organizovalo četvrtu sjednicu Savjeta Prostornog plana, na kojoj su osim članova Savjeta plana prisustvovali i pozvani predstavnici TE „Tuzla" i RMU „Kreka" Tuzla. Na sjednici su razmatrani Izvještaj nosioca izrade o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana, te prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Nakon razmatranja Izvještaja o provedenoj javnoj raspravi isti je usvojen, uz obavezu nosioca izrade da izvještaj dopuni prema primjedbama datim od strane članova Savjeta prostornog palana. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana prezentiran je od strane nosioca izrade „IPSA INSTITUT" d.o.o. Sarajevo, poslije čega je uslijedila rasprava o istom. Obzirom na veći broj primjedbi na prezentirani planski dokument od strane članova Savjeta prostornog plana, donesen je zaključak da se dostavljeni prijedlog ne može prihvatiti, te da se isti vraća Naosiocu izrade na doradu, uz obavezu članova Savjeta plana da do 21.12.2018. godine dostave pismene primjedbe koje trebaju biti ugrađene u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Takođe, donesen je zaključak da nosioc izrade treba prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana doraditi i dostaviti ovom Ministarstvu do 04.01.2019. godine, zajedno sa dopunjenim Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.

U skladu sa zakonskim odredbama, nosioc pripreme utvrđuje prijedlog planskog dokumenta, te kompletan materijal upućuje Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15