Obavještenje o terminima javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona provodi postupak javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. koji je, nakon usvajanja od strane Skupštine Tuzlanskog kantona 31.05.2018. godine, stavljen na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.


Obavještavamo javnost i zainteresovane subjekte da će Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice održati javne rasprave o Nacrtu planskog dokumenta u svim općinama Tuzlanskog kantona i Gradu Tuzla, te centralnu javnu raspravu u Privrednoj komori Tuzlanskog kantona, po slijedećem rasporedu:

- Općina Gradačac, četvrtak, 28.06.2018. god. u 10,00 h, Kongresna sala d.o.o. "Gradačački sajam";
- Općina Srebrenik, 28.06.2018. god. u 13,30 h, Plava sala Doma kulture Srebrenik;

- Općina Doboj Istok, ponedjeljak, 02.07.2018. god. u 10,00 h, sala Općinskog vijeća Doboj Istok;
- Općina Gračanica, 02.07.2018 .god. u 13,00 h, dershana Osman - kapetanove medrese u Gračanici;

- Općina Banovići, utorak, 03.07.2018. god. u 10,00 h, sala iznad Radio Banovića;
- Općina Živinice, 03.07.2018. god. u 13,00 h, Velika sala Općinskog vijeća Živinice;

- Općina Kalesija, srijeda, 04.07.2018. god. u 10,00 h, sala Općinskog vijeća, zgrada Općine Kalesija;
- Općina Sapna, 04.07.2018. god. u 13,00 h, sala Općinskog vijeća, zgrada Općine Sapna;

- Grad Tuzla, četvrtak, 05.07.2018. god. u 10,00 h, sala Gradskog vijeća, zgrada"Grafičar"- 2. sprat;
- Općina Kladanj, 05.07.2018. god. u 14,00 h, sala Općinskog vijeća, zgrada Policijske stanice Kladanj;

- Općina Lukavac, ponedjeljak, 09.07.2018. god. u 10,00 h, Velika sala Policijske stanice Lukavac;
- Privredna komora TK, 09.07.2018. god. u 14,00 sati, sala Privredne komore TK - 3. sprat;

- Općina Teočak, utorak, 10.07.2018. god. u 10,00 sati, sala Općinskog vijeća Teočak;
- Općina Čelić, 10.07.2018. god. u 13,00 sati, Velika sala Općine Čelić - 4. sprat;


Uvid u kompletan dokument za potrebe javne rasprave može se obaviti u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice ili na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba., te u svim općinama Tuzlanskog kantona i Gradu Tuzla.


Ministarstvo će sve primjedbe, prijedloge i sugestije izrečene u javnoj raspravi ili dostavljene u pismenoj formi do 06.08.2018. godine, razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plan


MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15