Izmjene i dopune Prostornog plana Tuzlanskog kantona

Vlada je na 12. redovnoj sjednici utvrdila nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona rade se u granicama cjelovitog obuhvata Prostornog plana Kantona, odnosno obuhvaćene su površine grada Tuzle i svih općina Kantona.

Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona su smjernice za izradu Izmjena i dopuna iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, usvojeni prostorni planovi Grada Tuzle i općina Kantona, urađene studije ranjivosti prostora za područje Kantona i Upotrebne vrijednosti zemljišta za općine, šumsko-gospodarske osnove, orto-foto snimci iz 2012. godine i druga relevantna dokumentacija. Osnovne Izmjene i dopune Prostornog plana, u skladu sa Smjernicama, odnose se na ažuriranje granice Kantona, općina i naseljenih mjesta, ažuriranja stanja i planiranih površina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta (stanovanje i privreda), mineralnih resursa, izmjena i dopuna saobraćajne i druge infrastrukture, prirodnog i kulturno historijskog naslijeđa, te ugroženih površina (klizišta, minski sumnjive površine). Kroz navedene Izmjene i dopune, posebna pažnja posvećena je zaštiti poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Takođe je bitno istaći da su Izmjenama i dopunama plana za razvoj privrednih djelatnosti utvrđene privredne zone u sklopu urbanih područja ili izvan njih, koje zauzimaju 3.255,37ha. U odnosu na postojeće stanje, ove su površine povećane za 1.672,30ha, odnosno za 47%, ali se vodilo računa da su se privredne zone locirale u već formiranim zonama tih djelatnosti sa potrebnim proširenjima, kao i tamo gdje to infrastruktura omogućava, a da se pri tome vodilo računa da se ne zauzimaju nove površine šumskog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta, te zemljišta namijenjenog razvoju turizma i rekreacije.
Predloženim Nacrtom Izmjena i dopuna, zadovoljeni su osnovni ciljevi izrade da se kroz ažuriranje i aktualizaciju stanja prostornog uređenja na području Kantona, te prilagođavanje promjenama u prostoru i okruženju, obezbijedi brži privredni i društveni razvoj Kantona, uz racionalno korištenje i svrhovito upravljanje resursima radi zaštite prostora, poštujući pri tome principe humanog održivog razvoja utvrđene Prostornim planom Tuzlanskog kantona.
Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana biće proslijeđen Skupštini TK na razmatranje i usvajanje, te će istovremeno isti biti stavljen na javnu raspravu.

Vlada je na 12. redovnoj sjednici utvrdila nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. Izmjene i dopune Prostornog plana Kantona rade se u granicama cjelovitog obuhvata Prostornog plana Kantona, odnosno obuhvaćene su površine grada Tuzle i svih općina Kantona.

Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona su smjernice za izradu Izmjena i dopuna iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, usvojeni prostorni planovi Grada Tuzle i općina Kantona, urađene studije ranjivosti prostora za područje Kantona i Upotrebne vrijednosti zemljišta za općine, šumsko-gospodarske osnove, orto-foto snimci iz 2012. godine i druga relevantna dokumentacija. Osnovne Izmjene i dopune Prostornog plana, u skladu sa Smjernicama, odnose se na ažuriranje granice Kantona, općina i naseljenih mjesta, ažuriranja stanja i planiranih površina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta (stanovanje i privreda), mineralnih resursa, izmjena i dopuna saobraćajne i druge infrastrukture, prirodnog i kulturno historijskog naslijeđa, te ugroženih površina (klizišta, minski sumnjive površine). Kroz navedene Izmjene i dopune, posebna pažnja posvećena je zaštiti poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Takođe je bitno istaći da su Izmjenama i dopunama plana za razvoj privrednih djelatnosti utvrđene privredne zone u sklopu urbanih područja ili izvan njih, koje zauzimaju 3.255,37ha. U odnosu na postojeće stanje, ove su površine povećane za 1.672,30ha, odnosno za 47%, ali se vodilo računa da su se privredne zone locirale u već formiranim zonama tih djelatnosti sa potrebnim proširenjima, kao i tamo gdje to infrastruktura omogućava, a da se pri tome vodilo računa da se ne zauzimaju nove površine šumskog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta, te zemljišta namijenjenog razvoju turizma i rekreacije.
Predloženim Nacrtom Izmjena i dopuna, zadovoljeni su osnovni ciljevi izrade da se kroz ažuriranje i aktualizaciju stanja prostornog uređenja na području Kantona, te prilagođavanje promjenama u prostoru i okruženju, obezbijedi brži privredni i društveni razvoj Kantona, uz racionalno korištenje i svrhovito upravljanje resursima radi zaštite prostora, poštujući pri tome principe humanog održivog razvoja utvrđene Prostornim planom Tuzlanskog kantona.
Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana biće proslijeđen Skupštini TK na razmatranje i usvajanje, te će istovremeno isti biti stavljen na javnu raspravu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15