Održana treća sjednica savjeta Prostornog plana

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice organizovalo je treću sjednicu Savjeta Prostornog plana u okviru postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. U toku je druga faza rada, koja obuhvata izradu prednacrta, nacrta i konačno prijedloga planskog dokumenta. Savjet Prostornog plana stručno prati izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana u svim fazama rada i sastavljen je od predstavnika svih općina sa područja Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.

sjed vlade 5 210320148 1Na sjednici, na kojoj je prisustvovala većina članova Savjeta, razmatran je nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana. Nacrt plana, sa odgovarajućim obrazloženjem na prethodno dostavljene primjedbe, sugestije i prijedloge članova Savjeta Prostornog plana i nosioca pripreme, prezentiran je od strane nosioca izrade, IPSA Institut doo Sarajevo. Nakon rasprave koja je uslijedila o nacrtu u kojoj je učestvovala većina članova Savjeta Prostornog plana, donesen je zaključak da se dostavljeni nacrt ne može prihvatiti, te se isti vraća Nosiocu izrade na doradu sa primjedbama i sugestijama. Rok za doradu nacrta planskog dokumenta je 04.04.2018. godine, nakon čega će članovi Savjeta Prostornog plana, dati svoje mišljenje o istom.
Nakon pozitivnog mišljenja Savjeta Prostornog plana na nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana, a u skladu sa zakonskom procedurom, Ministarstvo će zaključkom prihvatiti isti i proslijediti ga Vladi, odnosno Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice organizovalo je treću sjednicu Savjeta Prostornog plana u okviru postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. U toku je druga faza rada, koja obuhvata izradu prednacrta, nacrta i konačno prijedloga planskog dokumenta. Savjet Prostornog plana stručno prati izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana u svim fazama rada i sastavljen je od predstavnika svih općina sa područja Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla.

sjed vlade 5 210320148 1Na sjednici, na kojoj je prisustvovala većina članova Savjeta, razmatran je nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana. Nacrt plana, sa odgovarajućim obrazloženjem na prethodno dostavljene primjedbe, sugestije i prijedloge članova Savjeta Prostornog plana i nosioca pripreme, prezentiran je od strane nosioca izrade, IPSA Institut doo Sarajevo. Nakon rasprave koja je uslijedila o nacrtu u kojoj je učestvovala većina članova Savjeta Prostornog plana, donesen je zaključak da se dostavljeni nacrt ne može prihvatiti, te se isti vraća Nosiocu izrade na doradu sa primjedbama i sugestijama. Rok za doradu nacrta planskog dokumenta je 04.04.2018. godine, nakon čega će članovi Savjeta Prostornog plana, dati svoje mišljenje o istom.
Nakon pozitivnog mišljenja Savjeta Prostornog plana na nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana, a u skladu sa zakonskom procedurom, Ministarstvo će zaključkom prihvatiti isti i proslijediti ga Vladi, odnosno Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15