Podrška u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem

Ministasrtvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Zavod za prostorno planiranje i urbanizam se uključilo u FAO/GEF projekat „Podrška u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem" i LND procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg implementira Poljoiprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i koji ima za cilj da pomogne određenim općinama u definiranju projekata i selekciji prioriteta, odnosno adekvatnih mjera, koje će doprinijeti ne samo sprečavanju degradacije, već i revitalizaciji degradiranih površina, koje su brojne.

mtts sast 02052018 2Za implementaciju projekta izabran je Tuzlanski kanton, obzirom da su na području Kantona evidentirane veće površine degradiranog zemljišta (eksploataciona polja, odlagališta, nestabilni tereni i klizišta, plavna područja itd.), a sa druge strane, u 8 općina Tuzlanskog kantona i Gradu Tuzlu urađena je nova karta upotrebne vrijednosti zemljišta koja je osnova za planiranje održivog upravljanja zemljištem i za izradu planskih dokumenata svih nivoa nadležnosti.
Na prvoj radionici koja je održana u Sarajevu 15.02.2018. godine, učestvovali su, ispred Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice/Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, Dragica Tešić, direktor Zavoda i mr. sci. Amra Imamović, stručni savjetnik za uspostavljanje i održavanje GIS, kao i predstavnici Grada Tuzle i 8 općina sa područjaTuzlanskog kantona, koje su uključene u implementaciju projekta.

U prilogu je članak o FAO/SLM projektu za objavu na web stranici i slike sa radionice.

 

Ministasrtvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Zavod za prostorno planiranje i urbanizam se uključilo u FAO/GEF projekat „Podrška u odlučivanju za uključivanje i proširivanje praksi održivog upravljanja zemljištem" i LND procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg implementira Poljoiprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i koji ima za cilj da pomogne određenim općinama u definiranju projekata i selekciji prioriteta, odnosno adekvatnih mjera, koje će doprinijeti ne samo sprečavanju degradacije, već i revitalizaciji degradiranih površina, koje su brojne.

mtts sast 02052018 2Za implementaciju projekta izabran je Tuzlanski kanton, obzirom da su na području Kantona evidentirane veće površine degradiranog zemljišta (eksploataciona polja, odlagališta, nestabilni tereni i klizišta, plavna područja itd.), a sa druge strane, u 8 općina Tuzlanskog kantona i Gradu Tuzlu urađena je nova karta upotrebne vrijednosti zemljišta koja je osnova za planiranje održivog upravljanja zemljištem i za izradu planskih dokumenata svih nivoa nadležnosti.
Na prvoj radionici koja je održana u Sarajevu 15.02.2018. godine, učestvovali su, ispred Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice/Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, Dragica Tešić, direktor Zavoda i mr. sci. Amra Imamović, stručni savjetnik za uspostavljanje i održavanje GIS, kao i predstavnici Grada Tuzle i 8 općina sa područjaTuzlanskog kantona, koje su uključene u implementaciju projekta.

U prilogu je članak o FAO/SLM projektu za objavu na web stranici i slike sa radionice.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15