Odgovoreno na pitanja i zahtjeve Plenuma

 

Tim ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, imenovan za saradnju sa Plenumom građana Tuzla uručio je danas predstavnicima Plenuma odgovore na ranije dostavljene zahtjeve i pitanja Plenuma.
Na ovaj način Vlada je pokazala svoju spremnost da direktno sarađuje sa Plenumom, da sluša glas građana i da u skladu s tim pokuša koordinirati svoje aktivnosti i građanima omogućiti kvalitetnije uslove života.

 

Plenum01
Plenum02


„Uručivanje odogovora nije kraj, nego ustvari početak otvorene i direktne saradnje Vlade Tuzlanskog kantona sa Plenumom građana. Za ubuduće predležem da radne grupe Plenuma organiziraju sastanke sa resornim ministrima i direktnim kontaktima uobliče dalju saradnju", istakao je ministar prostornog uređenja i zaštite okolice dr. sc. Zvjezdan Karadžin.
Predstavnici Plenuma, ovom prilikom iskazali su svoju spemnost i „pružili ruku" da bez naknade pomognu u realizaciji zahtjeva građana.
„Iako smo svjesni da Vlada ima i svoj kadar, članovi Plenuma su spremni, da ukoliko Vlada za to iskaže spremnost, volonterski pomognu i u koncipiranju određenih izmjena i dopuna zakona ili podzakonskih akata", rekao je dr. sc. Zlatan Begić, jedan od predstavnika Plenuma, te dodao da „obzirom da država upravljanje između ostalog vrši putem inspekcijskog nadzora, to očekujemo da inspekcijski organi svoj posao počnu da rade u punom kapacitetu, te da i na taj način vidimo da funkcioniše pravna država."

U ime Vlade Tuzlanskog kantona odgovore na pitanja i zahtjeve Plenuma uručili su ministrica rada, socijalne politike i povratka dr. sc. Meliha Bijedić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice dr. sc. Zvjezdan Karadžin i ministar za boračka pitanja Zudin Mahmutović.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna