purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Poduzeti inicijalni koraci na zaštiti kulturne baštine

Poduzeti inicijalni koraci na zaštiti kulturne baštine

Interresorna saradnja u sferi kulturnog turizma bila je tema današnjeg sastanka u Ministarstvu kulture, sporta i mladih TK.

MKSM 05 03 2021„Zaštita kulturne baštine bila je dugo bila zanemarena, što je posljedica nedostatka finansijskih sredstava, ali i zastarjelog i neprimjenjivog normativnog okvira. Ogroman je značaj i potencijal kulturne baštine u sferi kulturnog turizma, koji nudi veliku šansu za razvoj Tuzlanskog kantona, te se u tom kontekstu nameće kao imperativ interresorna saradnja sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja", kazao je ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović.

Skupština Tuzlanskog kantona je u 2020. godini donijela Zakon o zaštiti kulturne baštine, kojim je uspostavljen normativni okvir za zaštitu kulturne baštine koji je u skladu sa savremenim kretanjima struke. Ministarstvo je u tekućoj godini u programskim aktivnostima predvidjelo i donošenje provedbenih propisa, čime bi se stvorili uslovi da Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kultuno – historijskog i prirodnog naslijeđa, čija je osnovna djelatnost zaštita kulturne baštine, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u punom kapacitetu.

Direktor Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kultuno – historijskog i prirodnog naslijeđa Kemal Nurkić je ukratko predstavio aktivnosti koje će pomenuta ustanova provesti.

„Izuzetno mi zadovoljstvo predstavlja činjenica da je ustanova na čijem sam čelu počela već od ove godine raditi na zaštiti dobara baštine u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti baštine. Želim napomenti da smo prepoznali važnost kulturne baštine u oblasti kulturnog turizma, te bih istakao da su budžetom Tuzlanskog kantona planirana sredstva za čišćenje prilaznog puta, kao i konzervaciju i sanaciju objekta Barutane na Gradini u Tuzli, koja je trenutno zapuštena i ubraja se u ugrožene spomenike", kazao je direktor Nurkić.

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Hamza Bešić je istakao ga raduje inicijativa da se ubuduće radi interresorno u oblasti kulturnog turizma, te je u tom smislu dao punu podršku budućoj saradnji.

Učesnici sastanka su posebno naglasili je potreban zajednički angažman u smislu saradnje na pribavljanju sredstava od međunarodnih donatora, jer se trenutno ne koriste u dovoljnoj mjeri prilike koje su na raspolaganju, a navedena je i mogućnost saradnje sa privrednicima koji imaju interesa pružiti podršku aktivnostima u vezi sa zaštitom kultune baštine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15