Sastanak Ministra i Rektora

 

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, prof. dr. Mirsad Kunić i rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Enver Halilović održali su sastanak, na kojem su razgovarali o ostvarivanju planova i ciljeva rada.

 

rektor

 

Tokom sastanka, bilo je riječi o pitanjima koja se odnose na potrebe donošenja novog zakona o visokom obrazovanju, novih pedagoških standarda i normativa visokog obrazovanja, koji su se do sada isključivo primjenjivali za prvi ciklus studija, te da se novim standardima obuhvate i drugi i treći ciklus studija. Potrebno je donijeti i Pravilnik o akreditaciji i eksternoj evaluaciji, a razgovaralo se i o planu upisa i finansijskim pitanjima. Dogovreno je da se zajednički djeluje na promjeni stanja, te je već pokrenuta inicijativa za formiranje interresorne komisije koje će krenuti u procese izrade navedenih dokumenata.
Sastanku su prisustvovale i pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku Mersija Jahić i pomoćnik ministra za ekonomsko-finansijska pitanja Jasminka Kurević

 

 

 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,

NAUKE, KULTURE I SPORTA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15