Nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 30.03.2016. godine, zaključkom broj: 01-02-178-6-4/16 od 30.03.2016. godine, prihvatila je Nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona a (u daljen tekstu: Zakona) i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

U skladu sa Programom Javne rasprave, prijedloge, primjedbe i sugestije na utvrđeni tekst nacrta Zakona možete dostaviti ovom Ministarstvu, najkasnije u roku 45 dana od dana utvrđivanja nacrta Zakona.

 

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 30.03.2016. godine, zaključkom broj: 01-02-178-6-4/16 od 30.03.2016. godine, prihvatila je Nacrt Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona a (u daljen tekstu: Zakona) i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

U skladu sa Programom Javne rasprave, prijedloge, primjedbe i sugestije na utvrđeni tekst nacrta Zakona možete dostaviti ovom Ministarstvu, najkasnije u roku 45 dana od dana utvrđivanja nacrta Zakona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15